wz
H-Web

Nabídka prací

  Lesnictví a poskytování služeb v myslivosti

 • pěstební činnost
 • těžba dřeva foto
 • lesní doprava

  Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
 • skladování a zpracování nekovového odpadu
 • přeprava fekálií
 • čištění a údržba vodních toků

  Přípravné práce pro stavby

 • zemní práce a terénní úpravy
 • výkopové práce
 • průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících
  údajů pro dokumentaci staveb
 • odvodňování staveniště
 • lešenářské práce foto
 • technické rekultivace
 • bourací a úklidové práce

  Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

 • zemědělskou technikou
 • posklizňové úpravy rostlinných komodit
 • provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
 • vazba věnců a kytic
 • stříhání ovcí
 • ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
 • kování koní
 • poskytování služeb při chovu ryb
 • provádění zahradních a parkových úprav
  s vyjímkou architektonických úprav
 • sběr hub , rostlin a lesních plodin

Využijte nízkých cen našeho zboží v aukčním prodeji na stránkách maxibonus.cz.

banner_maxi_bonus.jpg, 32kB